Skip to main content
Hilti

תכונות ויישומים

תכונות
 • אנך לייזר להגדרה מהירה וקלה מעל נקודה
 • חלקים מכניים באיכות גבוהה – בנוי לתפעול אמין ונוח לאורך זמן
 • מפצה אוטומטי לפילוס מדויק
 • סט מוכן לשימוש – עם אנך ופין כוונון, ארוזים בתיק נשיאה ממוגן
 • כוונת נוחה לשימוש, ליישור גס עם המטרה
יישומים
 • מדידה, בדיקה והעברה של גבהים
 • בדיקת גבהים ופילוס של יציקות בטון
 • בדיקה והתאמה של עבודות טפסות
 • הערכת זוויות ומרחקים
 • משימות פילוס יומיומיות

שירותים

שירות אורך חיים
שירות אורך חיים

No costs whatsoever for up to 2 years from date of purchase.

 • לאחר תקופת תיקונים ללא תשלום, תיקבע תיקרת עלויות לכל אורך תקופת השירות של הכלי על-ידנו
 • שירות איסוף ומסירה
More information about Tool Warranty
ניהול תזוזה
ניהול תזוזה

We manage your tools so you can manage your business.

 • דמי שימוש חודשיים המכסים את עלויות הכלי, השירות והתיקונים, מסייעים בהשגת בקרה מלאה של העלויות ויעילות מרבית של המשרד העורפי.
 • בדיקה ללא תשלום של דיוק הכלים על פי מפרט היצרן.
More information about Fleet Management

Product Variants & Sets

נתונים טכניים

וידיאו & מסמכים

ייעוץ ותמיכה

דירוג וביקורת

התחבר כדי להמשיך
הירשם עכשיו
צור קשר
Contact
Added to cart
Added to cart
עבור לעגלת הקניות

תמידביחד# גלה עוד