הסכם ניהול צי כלים FM

כיסוי גניבה - אי הכללות

סעיף 4.3: כיסוי גניבה - פריטים שלא נכללים:

חברת הילתי שומרת לעצמה את הזכות להחריג כלי FM מסוימים מכיסוי הגניבה.

  • DD 750-HY
  • DST 10-CA
  • DST 20-CA
  • DS TS20-E
  • DS WS 10
  • DSW 1005-E
  • DS WS 15
  • DSW 3018-E
  • D-LP 15