הסכם ניהול צי כלים FM

שירות תחזוקת צי הכלים

סעיף: 4.2. שירות תחזוקת FM

הכלים המוצגים ברשימה שלהלן מכוסים על ידי שירות הכיול עם הנפקת האישור בהתאמה על פי בקשה. שירות זה נכלל במסגרת הסכם ניהול צי הכלים של הילתי.

 

תעודת שירות - PL / PA / POL

תעודת שירות - PD

תעודת שירות - PM

תעודת שירות - PS / PX

תעודת שירות - PR / PP / POT

תעודת שירות - Ferroscan

תעודת שירות - POS / PLT

תעודת שירות - HAT 28

תעודת שירות - DPG 100