הסכם ניהול צי כלים FM

תיקון - אי הכללות

סעיף 4.1: שירות תיקונים - רכיבים שאינם נכללים:

האביזרים המוצגים ברשימה שלהלן אינם נכללים בשירות התיקונים במסגרת הסכם ניהול צי הכלים של הילתי. האביזרים מוצגים לפי קטגוריות מוצר.

 

אביזרים למערכות מדידה וגילוי

• חצובות

• לוחות מטרה 

• מדיה מגנטית

• פריזמה

• מאזני מדידה

• אביזר עיגון לקיר

 

סמרור

• צבתות

 

דיספנסרים (מיכלי מילוי)

• מחסנית

 

משחזות זוית

• נעילה מהירה

 

מערכות שאיבה

• ידית נשיאה

• מתאמים

• מחזירי מים

• ערכות אביזרי VC 20/40/60/125/150/30

• מערכת DRS

 

כל אביזרי האחסון להובלת הציוד אינם מכוסים בתיקון של הסכם ניהול צי הכלים FM.