מבנה עם ברזל מצולע לבטון בהתקנה בדיעבד

למה משמש מוט מצולע?

ניתן להשתמש במוטות מצולעים להתקנה בדיעבד לבניית מרבית החיבורים באתר - למשל, קירות, לוחות, קורות, יסודות או עמודים תומכים.

הרחבת מבנה קיים

זהו השימוש הנפוץ ביותר בברזלים מצולעים להתקנה בדיעבד, למשל עבור: 

- הארכת קירות 

-הארכת עמודים 

- הארכת קורות 

- הארכת לוחות בטון 

- הארכת מרפסות

יישומים למוטות מצולעים של Hilti להארכת קירות

הארכת קירות

יישומים למוטות מצולעים HIT-RE 500 להארכת עמוגים

הארכת עמודים

יישומים למוטות מצולעים של Hilti להארכת מרפסות

הארכת מרפסות

יישומים למוטות מצולעים של Hilti להארכת לוחות בטון

הארכת לוחות בטון

חבר רכיבים חדשים למבנים קיימים

מדובר בחיבורים פשוטים נתמכים או קשיחים, בהם נעשה שימוש עבור: 

- חיבורי קורה לקיר 

- חיבורי זיז לקיר 

- חיבור גרם מדרגות לקירות קיימים 

- חיבורי קיר לקיר

יישומים לקיר ברזל מצולע של Hilti לחיבור קיר

חיבורי קורה לקיר

יישומים לקיר ברזל מצולע של Hilti לחיבור קיר

חיבורי זיז לקיר

גרם מדרגות מחובר לקיר קיים

גרם מדרגות מחובר לקיר קיים

חיבור קיר לקיר

חיבור קיר לקיר

חיזוק מבני בטון קיימים

פיתחנו גם פתרונות ייחודיים לחיכוך גזירה עבור כיסויי גשרים וחיזוק הניקוב. 

- כיסוי בטון 

- חיזוק תקרה 

- חיזוק גשרים 

- בסיס עמוד

מוט מצולע Hilti מותקן בכיסוי בטון

כיסוי בטון

יישומים למוטות מצולעים של Hilti לחיזוק תקרה

חיזוק תקרה

מוט מצולע Hilti מותקן לחיזוק גשר

חיזוק גשרים

מוט מצולע Hilti מותקן בבסיס עמוד

בסיס עמוד

שאלו את המהנדס