כיצד לעגן לוח בסיס באזורים ססמיים

מערכות עיגון לאזורי רעידות אדמה

מערכות הידוק Hilti לתכנון בנייה ססמית

רעידות אדמה נפוצות הרבה יותר ממה שאנו חושבים, ומתרחשות בכל יום בכל העולם. לא רק שהן יכולות לעלות באובדן חיים במספרים גבוהים, הן גם יכולות לגרום נזק גדול למבנים ולכלכלה. ניתן להגביל את כל אלה על-ידי תכנון מדוקדק ומפרט נכון של בנייה ססמית. חשוב לכלול תכנון ססמי עבור אלמנטים מבניים כמו גם עבור אלמנטים שאינם מבניים, שכן מחקרים מראים שבמהלך רעידת אדמה דווקא המערכות שאינן מבניות סובלות מהנזק הגדול ביותר במבנים מסחריים.

עלויות התיקון שנובעות מאירוע ססמי

עלויות תיקון והערכת אובדן לאחר אירועים ססמיים

רעידות אדמה נפוצות הרבה יותר ממה שאנו חושבים, ומתרחשות בכל יום בכל העולם. לא רק שהן יכולות לעלות באובדן חיים במספרים גבוהים, הן גם יכולות לגרום נזק גדול למבנים ולכלכלה. ניתן להגביל את כל אלה על-ידי תכנון מדוקדק ומפרט נכון של בנייה ססמית. חשוב לכלול תכנון ססמי עבור אלמנטים מבניים כמו גם עבור אלמנטים שאינם מבניים, שכן מחקרים מראים שבמהלך רעידת אדמה דווקא המערכות שאינן מבניות סובלות מהנזק הגדול ביותר במבנים מסחריים.

כיצד עוגנים מתנהגים ברעידת אדמה

ביצועי העוגנים והתנהגות ביישומים ססמיים

תנאים ססמיים משנים באופן משמעותי את התנהגות העוגנים, בהשוואה לתנאים סטטיים.

Cyclical loads and multi directional forces acting on anchor applications during an earthquake

עומסים מחזוריים גבוהים עקב כוחות אינרציה בריבוי כיוונים.

Loaded anchor behaviour during an earthquake

סדקים נפתחים ונסגרים באופן דרמטי במהלך רעידת אדמה. עוגן עליו מופעל עומס נוטה להחליק החוצה תחת דפוס מחזורי מסוג זה בסדק.

הבנת הבעיות באזורים ססמיים

Hilti עורכת מחקר על בנייה עמידה בפני רעידות אדמה

המומחיות שלנו מעניקה אבטחה רבה יותר באזורים ססמיים.

כיצד עוגני Hilti תואמים לחוקים הססמיים

Hilti code compliant anchors for seismic performance categories C1 and C2

כבר קיימים חוקים הקובעים באילו עוגנים יש להשתמש באזורים ססמיים. EOTA TR045 מציין בבירור שמרבית היישומים מאפשרים שימוש במערכות עיגון מקטגוריה C2 בלבד באזורים ססמיים. ב-Hilti אנו מייצרים מגוון עוגנים, התואמים לחוקים השונים ומתאימים לקטגוריית הביצועים הססמיים C2.

מחברי עיגון עם הסמכת ETA

מחברי עיגון של Hilti עם הסמכת ETA